Produkty

Hutniaca a vibračná technika

Vibračný valec hladký ručne vedený

Späť
 

Vlastnosti produktu

-Vysoký hutniaci výkon

-Vysoká, plynule nastaviteľná pojazdová a pracovná rýchlosť osvedčené komponenty

-Nízke prevádzkové a servisné náklady

-Unikátny systém vibrácie oboch behúňov

-Hydrostatický pohon pojazdu

-Tichý a plynulú prevádzku

-Jednoduchá manipulácia

Použitie produktu

Zemné a asfaltové aplikácie. Nová výstavba a opravy chodníkov, tvrdých ramien, cyklistických chodníkov, dvorov a jazdných dráh, detských ihrísk, tenisových a športových areálov, ako aj výstavby poľnohospodárskych a lesných ciest.

Technické údaje

Prevádzková hmotnosť 757 kg
Šírka behúňov 650 mm
Statický lineárny tlak 5,8 kg/cm
Odstredivá sila 22 kN
Frekvencia 55 Hz
Amplitúda 0,45 mm
Rýchlosť pojazdu vpred 0 – 5,5 km/h
Rýchlosť pojazdu vzad 0 – 2,5 km/h
Stúpavosť bez/s vibráciou 40/35 %
Motor Hatz 1D42
Výkon 6,2 kW
Palivo Nafta
Cena prenájmu na 1 deň: 43,00€ bez DPH / 51,60€ s DPH  |  Zábezpeka: 1 100,-€
Pridať do rezervácie