Produkty

Hutniaca a vibračná technika

Vibračný valec priekopový do 1,7 t diaľkovo ovládaný

Späť
 

Vlastnosti produktu

Schopnosť pracovať spoľahlivo a efektívne v stiesnených priestoroch alebo na miestach s rizikom prevrátenia - tieto požiadavky valec BOMAG BMP 8500 s ľahkosťou spĺňa na výbornu. Konštruovaný je špeciálne na hutnenie zemín. Najvyššie pracuje na súdržných zeminách pri výstavbe odvodňovacích priekop, hutnenie zásypových materiálov, výkopových prácach, ukladanie potrubia, výstavbe železničných tratí alebo násypov a priehrad. Vhodný je aj k hutneniu podkladových vrstiev a základov stavieb.

Použitie produktu

 • Príprava podkladu
 • Zhutňovanie a sploštenie okolo podstavcov a základov
 • Záplaty zákopov
 • Zhutnenie ťažkých pôd, kde je potrebná vysoká spoľahlivosť

Technické údaje

 • Hmotnosť (kg): 1595
 • Šírka (mm): 850 (610/850)
 • Odstredivá síla (kN): 72/36
 • Frekvencia (Hz): 42/42
 • Amplituda (mm): 1,12/0,56
 • Rýchlosť (km/h): 1,2/2,8
 • Motor: Kubota D1005
 • Výkon (kW) :14,5
 • Palivo :Nafta
Cena prenájmu na 1 deň: 80,00€ bez DPH / 96,00€ s DPH  |  Zábezpeka: 2 100,-€
Pridať do rezervácie