Produkty

Hutniaca a vibračná technika

Vibračný valec tandemový nad 1,6 t oceľ+oceľ

Späť
 

Vlastnosti produktu

Výkon valca CC122 je dostačujúci pre hutnenie za malým asfaltovým finišerom. Valec je zároveň vhodný pre nasadenie na stavbách menších ciest v mestách a parkovísk.

Použitie produktu

CC1200 je konštrukčne riešení pre rozširovanie a opravy ciest a zároveň pre stavby menších komunikácií a plôch ako napr.  chodníky, cyklistické cesty a garážové vstupy. 

Technické údaje

Prevádzková hmotnosť 2700 kg
Šírka behúňov 1200 mm
Statický lineárny tlak 11,3 kg/cm
Odstredivá sila 36/41 kN
Frekvencia 63/67 Hz
Amplitúda 0,50 mm
Rýchlosť pojazdu 0 – 10,0 km/h
Stúpavosť bez/s vibráciou 40/30 %
Motor Kubota D 1703
Výkon 24,3 kW
Palivo Nafta
Cena prenájmu na 1 deň: 80,00€ bez DPH / 96,00€ s DPH  |  Zábezpeka: 2 100,-€
Pridať do rezervácie