Produkty

Príslušenstvo

 
Vrtáky pre vŕtacie kladivo
Určené pre techniku:
Cena prenájmu na 1 deň
cena bez DPH
cena s DPH
 
 

Vŕtacie kladivo do Ø 25 mm
Vŕtacie kladivo Ø 26-45 mm
Vŕtacie kladivo nad Ø 45 mm
AKU kombinované kladivo
6,00 €
6,00 €
12,00 €
18,00 €
7,20 €
7,20 €
14,40 €
21,60 €
 
 
 
 
Adaptér s predĺžením pre vŕtacie kladivo
Určené pre techniku:
Cena prenájmu na 1 deň
cena bez DPH
cena s DPH
 
 

Vŕtacie kladivo do Ø 25 mm
Vŕtacie kladivo Ø 26-45 mm
Vŕtacie kladivo nad Ø 45 mm
7,00 €
13,00 €
13,00 €
8,40 €
15,60 €
15,60 €
 
 
 
 
Špic / sekáč pre búracie kladivo
Určené pre techniku:
Cena prenájmu na 1 deň
cena bez DPH
cena s DPH
 
 

Búracie kladivo 8-13 kg
Búracie kladivo 13-20 kg
Búracie kladivo nad 20 kg
AKU kombinované kladivo
Benzínové búracie kladivo nad 20 kg
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,40 €
2,40 €
2,40 €
2,40 €
2,40 €
 
 
 
 
Široký sekáč / Tvarový sekáč pre búracie kladivo
Určené pre techniku:
Cena prenájmu na 1 deň
cena bez DPH
cena s DPH
 
 

Búracie kladivo 8-13 kg
Búracie kladivo 13-20 kg
Búracie kladivo nad 20 kg
AKU kombinované kladivo
Benzínové búracie kladivo nad 20 kg
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,60 €
3,60 €
3,60 €
3,60 €
3,60 €
 
 
 
 
Vrták do pôdy
Určené pre techniku:
Cena prenájmu na 1 deň
cena bez DPH
cena s DPH
 
 

Zemný vrták
6,00 €
7,20 €
 
 
 
 
Diamantový kotúč
Typ a veľkosť kotúča:
Cena prenájmu na 1 deň
cena bez DPH
cena s DPH
 
 

Brúsny kotúč na betón
Rezný kotúč do Ø 250 mm
Rezný kotúč Ø 251-300 mm
Rezný kotúč Ø 301-400 mm
49,00 €
14,00 €
25,00 €
33,00 €
58,80 €
16,80 €
30,00 €
39,60 €
 
 
 
 
Tlmiaca podložka pre vibračnú dosku
Určené pre techniku:
Cena prenájmu na 1 deň
cena bez DPH
cena s DPH
 
 

Vibračná doska jednosmerná do 120 kg
Vibračná doska jednosmerná nad 120 kg
Vibračná doska reverzná do 200 kg
Vibračná doska reverzná 200-400 kg
Vibračná doska reverzná 400-600 kg
Vibračná doska reverzná 600-800 kg
Vibračná doska reverzná nad 800 kg
Vibračná doska reverzná nad 1000 kg
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,40 €
2,40 €
2,40 €
2,40 €
2,40 €
2,40 €
2,40 €
2,40 €
 
 
 
 
Hadica ku vysokotlakovej umývačke 25 m
Zábezpeka 100 €
Určené pre techniku:
Cena prenájmu na 1 deň
cena bez DPH
cena s DPH
 
 

Vysokotlaková umývačka
Vysokotlaková umývačka s ohrevom
Profesionálna vysokotlaková umývačka
2,50 €
2,50 €
2,50 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
 
 
 
 
Predlžovací kábel na 230V do 25 m
Zábezpeka 200 €
Určené pre techniku:
Cena prenájmu na 1 deň
cena bez DPH
cena s DPH
 
 

Elektrocentrála s výkonom 5,2 kVa
Elektrocentrála prenosná odhlučnená
3,00 €
3,00 €
3,60 €
3,60 €
 
 
 
 
Hadica k čerpadlám 20 m
Určené pre techniku:
Cena prenájmu na 1 deň
cena bez DPH
cena s DPH
 
 

Kalové čepadlo do 500 l/min.
Čerpadlo na pitnú vodu do 500 l/min.
4,00 €
4,00 €
4,80 €
4,80 €
 
 
 
 
Hladiaci tanier na betón
Určené pre techniku:
Cena prenájmu na 1 deň
cena bez DPH
cena s DPH
 
 

Hladička na betón do Ø 900 mm
5,00 €
6,00 €
 
 
 
 
Hadica na betón
Určené pre techniku:
Cena prenájmu na 1 deň
cena bez DPH
cena s DPH
 
 

Čerpadlo na betón
6,00 €
7,20 €
 
 
 
 
Podkopová lopata pre minibager
Určené pre techniku:
Cena prenájmu na 1 deň
cena bez DPH
cena s DPH
 
 

Minibager 1-2,5 t
Minibager 2,5-3,5 t
Minibager 3,5-5 t
Minibager 7,5-10 t
na vyžiadanie
na vyžiadanie
na vyžiadanie
na vyžiadanie
 
 
 
Svahovacia lopata pre minibager
Určené pre techniku:
Cena prenájmu na 1 deň
cena bez DPH
cena s DPH
 
 

Minibager 1-2,5 t
Minibager 2,5-3,5 t
Minibager 3,5-5 t
Minibager 7,5-10 t
na vyžiadanie
na vyžiadanie
na vyžiadanie
na vyžiadanie
 
 
 
Hydraulické kladivo pre minibager alebo nakladač
Určené pre techniku:
Cena prenájmu na 1 deň
cena bez DPH
cena s DPH
 
 

Minibager 1-2,5 t
Minibager 2,5-3,5 t
Minibager 3,5-5 t
Minibager 7,5-10 t
Kolesový nakladač riadený šmykom 0,6-0,8 t
Kolesový nakladač riadený šmykom 0,8-1 t
Kolesový nakladač čelný 5-10 t
 
na vyžiadanie
na vyžiadanie
na vyžiadanie
na vyžiadanie
na vyžiadanie
na vyžiadanie
na vyžiadanie
 
 
 
Vidly pre pevný manipulátor
Určené pre techniku:
Cena prenájmu na 1 deň
cena bez DPH
cena s DPH
 
 

Manipulátor pevný do 10 m nosnosť 3,5 t
na vyžiadanie
 
 
 
Nakladacia lyžica pre pevný manipulátor
Určené pre techniku:
Cena prenájmu na 1 deň
cena bez DPH
cena s DPH
 
 

Manipulátor pevný do 10 m nosnosť 3,5 t
na vyžiadanie
 
 
 
Predĺžený žeriav pre pevný manipulátor
Určené pre techniku:
Cena prenájmu na 1 deň
cena bez DPH
cena s DPH
 
 

Manipulátor pevný do 10 m nosnosť 3,5 t
na vyžiadanie
 
 
 
Pracovný kôš 4-6 m pre pevný manipulátor
Určené pre techniku:
Cena prenájmu na 1 deň
cena bez DPH
cena s DPH
 
 

Manipulátor pevný do 10 m nosnosť 3,5 t
na vyžiadanie